About Us

Vi bryr oss om båtvård!

Vi har över 40 års erfarenhet av båtvård och de senaste 10 åren i komersiell skala i egen regi. I vår egen verksamhet var vi inte nöjda med de båtvårdsprodukter för polering och waxning som fanns på marknaden. Vi har från annan verksamhet hög kunnskap om polerings- och waxkemi och det föll sig därför naturligt att utveckla egna produkter. Dessa produkter använder vi i vår egen verksamhet och vi ser att kunders båtar behandlade med WS 76 helt enkelt är renare och mer lättskötta. Under utvecklingen har vi även arbetat tätt med flera duktiga kappseglingsprojekt. Dessa har användt WS76 produkterna med bra resultat. Kolla in vår lista med resultat från ett urval av regattor där WS76 har varit inblandad i succen. Vi gratulerar alla duktiga besättningar!

Vi utvecklar bara produkter där vi menar att vi kan tillföra något nytt, mao så skall WS76 vara det bästa du kan få tag i.

Prova oss och vi hoppas att ni ej skall bli besvikna.

 WS76 teamet